Hồi ức lính

Thử tý thôi

71
thienvt

Sự ngộ nhận này rất phổ biến, trên mạng khi cần gọi họ tên thật người ta đa số nói Ngô Tuấn, báo chí nếu có nhắc thì cũng là Ngô Tuấn, website một số trường đặt tên ông khi khi viết thông tin về họ tên gốc cũng ghi họ ông là Ngô, tên Tuấn.

fgdgdgdfgd

iytutuytutut

gfjhgjhjgj

rtryryrt

0 ( 0 bình chọn )

Khám Phá Lịch Sử

http://uggbootsoutlets.org
Những quan điểm, góc nhìn về lịch sử qua các bài viết tìm hiểu, nghiên cứu, khám phá lịch sử Việt Nam, lịch sử thế giới, văn hóa Việt Nam, văn hóa thế giới

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Thử tý thôi

24/04/2021 14:48 71

Xem thêm